امروزه شرکت های زیادی دارای وب سایت بوده و فعالیت های زیاد و حضور پررنگی در این زمینه دارند. عدم فعالیت شرکت شما در این زمینه، سبب می شود که مشتریان بالقوه خود را از دست بدهید. برخی از شرکت ها خدمات فروش و پس از فروش خود را در وب سایت خود ارائه می دهند. علاوه بر آن ، مراحل معرفی تا فروش محصول را توسط وب سایت خود انجام می دهند. بنابراین به تیم فروش احتیاج نخواهند داشت. طراحی وب سایت شرکتی اگر به گونه  ای باشد که ارتباط درست بین مشتریان بالقوه و کسب و کار خود تعامل ایجاد نماید. 

خودت سایتتو بساز !

پیشنهاد ما به شما

۰۰۰ ۰۰۰ ۵۵ ریال

+ دامنه com.

+ هاست سطح A

+ ایمیل اختصاصی

+ ایمیل اتوماتیک

+ خبرنامه

+ پنل پیامکی

+ رهگیری سفارش

+ سئو ابتدایی

+ قالب پیشنهادی توسط شما

پیشنهاد ما به شما

۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵ ریال

+ دامنه ir.

+ هاست سطح B

+ ایمیل اختصاصی

+ ایمیل اتوماتیک

+ خبرنامه

+ پنل پیامکی

+ رهگیری سفارش

+ سئو ابتدایی

+ قالب پیشنهادی ما